Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

MSM STUDY TOUR 2022 EXPERIENCES (No. 11)

More insightful seminar hours on the topic of “Mobile Networks and 5G Applicaions in Health, Tourism, and Agriculture” delivered by Professor Pascal Lorenz of the University of Upper Alsace and the University Institute of Technology at the university’s Colmar campus.