Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

MSM Alumni Association

O «Σύλλογος Αποφοίτων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», αποτελεί επιστημονικό – μη κερδοσκοπικό Σύλλογο, που ιδρύθηκε το 2008, διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι σήμερα αριθμεί περί τα 200 μέλη-αποφοίτους των προγραμμάτων fulltime και parttime.

Ο Σύλλογος αναλαμβάνει διάφορες εθελοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες, με κυριότερους σκοπούς:

  1. Την ανάπτυξη της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των μελών του.
  2. Την προβολή και υποστήριξη των μελών του στον επαγγελματικό και επιστημονικό τομέα.
  3. Την προώθηση, υποστήριξη και γενικότερη προβολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και των αποφοίτων του στον επιχειρηματικό κόσμο και σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς.
  4. Την, σε συνεργασία και με το Πρόγραμμα, ανάπτυξη και σύσφιξη των σχέσεων των μελών του με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
  5. Τη συμβουλευτική υποστήριξη των νεοεισερχόμενων φοιτητών στη διάρκεια των σπουδών τους.
  6. Την, σε συνεργασία και με το Πρόγραμμα, καλλιέργεια της διαρκούς επαφής των μελών με τον Πανεπιστημιακό χώρο και ιδίως με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  7. Τη διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού, φιλανθρωπικού και αθλητικού περιεχομένου, με στόχο τη διαρκή ενημέρωση των Μελών με τα σύγχρονα Οικονομικά και Κοινωνικά προβλήματα.
  8. Τη διατήρηση της ιδιαίτερης «κουλτούρας» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, που εδράζεται στις σχέσεις εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης, ανιδιοτελούς υποστήριξης και ευγενούς άμιλλας μεταξύ των μελών του.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του Συλλόγου και για εγγραφές νέων μελών μπορείτε να απευθύνεστε είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση msm.alumnians@gmail.com.