Διοικητικό Προσωπικό

Παπαδοπούλου Γεωργία

Παπαδοπούλου Γεωργία

Γραμματειακή Υποστήριξη
Τμήμα Πλήρους Φοίτησης
του ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών
&
Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος ΟΔΕ
τηλ. 210 8203 874, φαξ 210 8203 875

Χατζηγιάννη Διονυσία

Χατζηγιάννη Διονυσία

Γραμματειακή Υποστήριξη
Τμήμα Μερικής Φοίτησης
του ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών
τηλ. 210 8203 872, φαξ 210 8203 873