Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Κανονισμός ΠΜΣ & ΠΔΣ ΟΠΑ

Μπορείτε να δείτε τον Κανονισμό ΠΜΣ & ΠΔΣ ΟΠΑ εδώ.