Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Κανονισμός ΠΜΣ Δ.Υ.

Μπορείτε να δείτε τον Κανονισμό ΠΜΣ Δ.Υ. εδώ.