Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Κώδικας Δεοντολογίας & Καλής Πρακτικής ΟΠΑ

Μπορείτε να δείτε τον Κώδικα Δεοντολογίας & Καλής Πρακτικής ΟΠΑ εδώ.