Διδάσκοντες του ΟΔΕ

Καθηγητές

Σιώμκος Γεώργιος

Σιώμκος Γεώργιος

Καθηγητής Μάρκετινγκ & Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περισσότερα

Αναπληρωτές Καθηγητές

Δράκος Αναστάσιος

Δράκος Αναστάσιος

Αναπλ. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Περισσότερα

Κασιμάτης Κωνσταντίνος

Κασιμάτης Κωνσταντίνος

Αναπλ. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Περισσότερα

Επίκουροι Καθηγητές

Δεδούλης Εμμανουήλ

Δεδούλης Εμμανουήλ

Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής

Περισσότερα

Ιωαννίδης Αντώνης

Ιωαννίδης Αντώνιος

Επίκουρος Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων

Περισσότερα

Καπουτσής Ηλίας

Καπουτσής Ηλίας

Επίκουρος Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων

Περισσότερα

Καρδαράς Δημήτριος

Καρδαράς Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων

Περισσότερα

Μανωλόπουλος Δημήτριος

Μανωλόπουλος Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων

Περισσότερα

Παπαλεξανδρής Αλέξανδρος

Παπαλεξανδρής Αλέξανδρος

Επίκουρος Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων

Περισσότερα

Ομότιμοι Καθηγητές

Νικολόπουλος Ανδρέας

Νικολόπουλος Ανδρέας

Ομ. Καθηγητής Βιομηχανικών Σχέσεων & Διαπραγματεύσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

Περισσότερα

Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό

Μαμάκου Ξένια

Μαμάκου Ξένια

Μέλος ΕΔΙΠ Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ

Περισσότερα

Ψιλούτσικου Μαρίνα

Ψιλούτσικου Μαρίνα

Μέλος ΕΔΙΠ Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ

Περισσότερα