Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Διοίκηση Προγράμματος

Διευθυντής

Σιώμκος Γεώργιος – Καθηγητής Μάρκετινγκ

Αναπληρωτής Διευθυντής

Κασιμάτης Κωνσταντίνος – Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) ΠΜΣ

Σιώμκος Γεώργιος (Πρόεδρος)
Κασιμάτης Κωνσταντίνος (Μέλος)
Ιωαννίδης Αντώνιος (Μέλος)
Καρδαράς Δημήτριος (Μέλος)
Σπηλιώτη Στέλλα (Μέλος)

 

Η Συνέλευση του Τμήματος ΟΔΕ αποτελεί το ανώτατο αποφασίζον όργανο του ΠΜΣ.