Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Διοίκηση Προγράμματος

Διευθυντής

Σιώμκος Γεώργιος – Καθηγητής Μάρκετινγκ, Κοσμήτορας Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

Αναπληρωτής Διευθυντής

Δράκος Αναστάσιος – Αναληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

 

Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) ΠΜΣ

Σιώμκος Γεώργιος (Πρόεδρος)
Δράκος Αναστάσιος (Μέλος)
Ιωαννίδης Αντώνιος (Μέλος)
Καρδαράς Δημήτριος (Μέλος)
Σπηλιώτη Στέλλα (Μέλος)

 

Η Συνέλευση του Τμήματος ΟΔΕ αποτελεί το ανώτατο αποφασίζον όργανο του ΠΜΣ.