Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Έρευνες Εργαστηρίου

Έρευνα για Black Friday 2017


Διοίκηση της Εμπειρίας (CXM) στα Ελληνικά Πανεπιστήμια:
Πώς η εμπειρία στο αμφιθέατρο επηρεάζει την ικανοποίηση, τη βαθμολογία και την μετέπειτα συμπεριφορά των φοιτητών.


Έρευνα για Black Friday 2018