Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Δικτυακή Πύλη

Η πρόσβαση στη δικτυακή πύλη προγραμμάτων μεταπτυχιακών  σπουδών στην ηλεκτρονική γραμματεία, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: Ηλεκτρονική Γραμματεία ΟΠΑ – Οδηγίες για Φοιτητές, σας παρέχει τη δυνατότητα να αιτηθείτε πιστοποιητικά σπουδών, να ενημερωθείτε σχετικά με τις βαθμολογίες των μαθημάτων στα οποία θα έχετε εξεταστεί και να πραγματοποιήσετε τη δήλωση μαθημάτων στο εκάστoτε εξάμηνο σπουδών.