Διδάσκοντες από άλλα Τμήματα του ΟΠΑ

Καθηγητές

Αργουσλίδης Παρασκευάς

Αργουσλίδης Παρασκευάς

Καθηγητής  Μάρκετινγκ, Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας (Μ&Ε) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

Περισσότερα

Βρεχόπουλος Αδάμ

Βρεχόπουλος Αδάμ

Καθηγητής Ψηφιακών Μέσων & Προσωποποιημένων Υπηρεσιών, Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

Περισσότερα