Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι 2023-24

Σύμφωνα με απόφαση της 2ης Συνέλευσης του Τμήματος ΟΔΕ ακαδ. έτους 2023-2024 (συνεδρία 25/10/2023), προτείνονται οι κάτωθι Καθηγητές-Σύμβουλοι, ανά γνωστικό αντικείμενο, για την καθοδήγηση και ενημέρωση των φοιτητών στο πλαίσιο των σπουδών τους στο ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24: