Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Στόχοι & Φιλοσοφία

Οι Στόχοι του Προγράμματος για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες είναι μεταξύ άλλων: