Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ CUSTOMER ENGAGEMENT! – MARKETING WEEK

ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ CUSTOMER ENGAGEMENT! - MARKETING WEEK

 

Δείτε εδώ όλη την δημοσίευση:
LOAYLTY AWARDS 2021 – ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ CUSTOMER ENGAGEMENT!