Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

MSM STUDY TOUR: Executive Seminar at TU GRAZ (Technical University of Graz) on “AI Technologies in e-Services Recommender Systems”.