Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

MSM STUDY TOUR 2022 EXPERIENCES (No. 2)

MSM STUDY TOUR 2022 EXPERIENCES (No. 2)
MSM – Master in Services Management, Athens University of Economics & Business @ cosmopolitan MILAN for the 14th time in the last 14 years!!!
Every time we visit Milan, we find it more beautiful, enjoying more immersive and memorable experiences!