Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Orientation των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών της 16ης Σειράς του Προγράμματος (MSM 16)

Orientation των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών της 16ης Σειράς του Προγράμματος (MSM 16)