Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Σπύρος Μάνεσσης, MSM4

Το μεταπτυχιακό Διοίκησης Υπηρεσιών συμπλήρωσε με το καλύτερο τρόπο τη πρότερή μου εμπειρία στον χώρο της ναυτιλίας ώστε να μπορέσω να επιτύχω στον απαιτητικό χώρο των μεταφορικών υπηρεσιών δια θαλάσσης. Ένας εξαιρετικά επιτυχημένος συνδυασμός καθηγητών του υψηλότερου επιπέδου, ένα πολύ προσεκτικά δομημένο πρόγραμμα καθώς και το πολύ υψηλό επίπεδο των υπολοίπων συμφοιτητών συνετέλεσαν στο αποτέλεσμα.