Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Γεώργιος Παλαμήδης, MSM13

Έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές μου στο ΠΜΣ Διοίκησης Υπηρεσιών και κοιτώντας πίσω στον χρόνο, μπορώ να πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι η επιλογή μου ήταν 100% επιτυχημένη. Τόσο οι τεχνικές ικανότητες που καλλιέργησα όσο και η συναστροφή με εξαίρετους καθηγητές & συναδέλφους, με εξέλιξαν προσωπικά και επαγγελματικά, ώστε σήμερα να εργάζομαι σε μία από τις πιο καινοτόμες εταιρείες παγκοσμίως, την Amazon.