Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

MSM NEWS - Τα νέα του MSM

"Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή 15.03.2020

«Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή 15.03.2020

«Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή 15.03.2020 Ασκούμε τα δικαιώματά μας και εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας, καταναλώνοντας με σύνεση, ατομική και κοινωνική ευθύνη!»