Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Τί λένε για εμάς οι απόφοιτοι του Προγράμματος

Charis Stengos

Charis Stengos, MSM4

Industry Solutions Executive | Public Sector Central and Eastern Europe  | Microsoft