Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Τί λένε για εμάς οι απόφοιτοι του Προγράμματος

Γιώργος Α. Τακτικός

Γιώργος Α. Τακτικός, MSM4

Εταιρεία: Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος - Θέση: Υποδιευθυντής - Μονάδα: Εσωτερικός Ελέγχος της Τράπεζας & του Ομίλου

Marianna Rallia

Marianna Rallia, MSM4

Customer & Shopper Marketing Leader, Baby & CHC, Johnson & Johnson Consumer South Europe