Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Οδηγίες προς φοιτητές/φοιτήτριες για την εφαρμογή “Turnitin Draft Coach”

Η συνδρομή του ΟΠΑ στο Turnitin δίνει πλέον πρόσβαση στο Draft Coach ως πρόσθετη εφαρμογή (add-in) με τη χρήση του Online Microsoft 365 Word.

Το Turnitin Draft Coach δίνει τη δυνατότητα οι ίδιοι οι φοιτητές/φοιτήτριες να κάνουν :

1. Έλεγχο ομοιότηταςSimilarity check :  έως 3 φορές για κάθε αρχείο, οι εκθέσεις ομοιότητας (similarity reports)  που παράγονται δεν αποθηκεύονται και είναι προσβάσιμες μόνο από το χρήστη του συγκεκριμένου λογαριασμού.

2. Έλεγχο ορθότητας παραπομπώνCitations check  : δεν υπάρχει όριο στον έλεγχο.

3. Γραμματικό έλεγχο για κείμενα στην αγγλική γλώσσαGrammar check : δεν υπάρχει όριο στον έλεγχο.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι η δυνατότητα ενεργοποιείται ΜΟΝΟ στην online έκδοση του word, όχι σε desktop εγκατάστασή του.

Ακολουθούν τα βήματα αναλυτικά:

Σε περίπτωση τεχνικού θέματος σχετικά με την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας στο Microsoft Office, μπορείτε να στείλετε e-mail στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων noc@aueb.gr

Δείτε, παρακαλώ, και τους σχετικούς οδηγούς του Turnitin:

Understanding Turnitin Draft Coach : https://help.turnitin.com/draft-coach/student/understanding-draft-coach.htm How to use Turnitin Draft Coach : https://help.turnitin.com/draft-coach/student/using-draft-coach.htm