Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Stergios Nikolopoulos, MSM2

Με τα σημερινά δεδομένα η επαγγελματική πορεία όλων μας είναι γεμάτη συνεχείς αλλαγές και εκπλήξεις.

Το MSM μου έδωσε τις κατάλληλες βάσεις για να ανταπεξέλθω σε αυτό το ραγδαία εναλλασσόμενο περιβάλλον.