Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Stavros Drakopoulos, MSM 16

Το μεταπτυχιακό Διοίκησης Υπηρεσιών του ΟΠΑ συμπλήρωσε επιτυχώς την επαγγελματική μου εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων, δίνοντας μου ένα μεγάλο εύρος γνώσεων και δεξιοτήτων που με βοήθησαν να κατανοήσω εις βάθος τις στρατηγικές των επιχειρήσεων και το ταξίδι του πελάτη. Οι καθηγητές, τα σεμινάρια στο εξωτερικό και τα στελέχη γνωστών εταιρειών που μας επισκέπτονταν μας μετέφεραν με τον καλύτερο τρόπο τις γνώσεις και την εμπειρία τους σε σχέση με την αγορά. Τέλος, οι ομαδικές εργασίες με βοήθησαν να δουλεύω πιο συνεργατικά και αποτελεσματικά.