Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Sofia Klikopoulou, MSM 14

Θέση: Customer service representative and sports events coordinator at Delfis

Έχοντας τελειώσει το Μάρκετινγκ και Επικοινωνία στο ΟΠΑ και θέλοντας να συνδυάσω το business με τον αθλητισμό, επέλεξα το MSM γιατί αυτά που μου παρείχε ήταν αντάξια των προσδοκιών μου. Ως επαγγελματίας αθλήτρια στην κολύμβηση και μέλος της εθνικής ομάδας, είχα πάντα αυτοπειθαρχία, σωστή διαχείριση χρόνου και προσωπικές φιλοδοξίες. Μετά την φοίτηση μου στο MSM και τις πολύτιμες συμβουλές των διδασκόντων μου, απέκτησα υψηλές προσωπικές δεξιότητες και αξίες, μέγιστη συγκέντρωση και δημιουργική σκέψη ,ταχύτητα στις αποφάσεις και αντιδράσεις. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι το μεταπτυχιακό αυτό, λόγω της εξειδίκευσης σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών, καλύπτει θέσεις εργασίας που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους οικονομίας.