Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Πουρνάρα Ελευθερία, MSM 19

Κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος, είχα την ευκαιρία να ερευνήσω και να μελετήσω τα βασικά θέματα και τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διοίκηση υπηρεσιών. Η ειδίκευση μου στην εμπειρία του πελάτη αλλά και η ποικιλία των μαθημάτων και των διαλέξεων με έφερε σε επαφή με νέες ιδέες, προοπτικές και βέλτιστες πρακτικές που εφάρμοσα στην εργασία αλλά και στην καθημερινότητά μου. Οι καθηγητές με την εξαιρετική τους υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος με ενέπνευσαν με την εμπειρία και το επαγγελματικό τους υπόβαθρο, καθώς και με τον τρόπο που μετέδωσαν τις γνώσεις τους με πάθος και αφοσίωση. Η επαγγελματική και φιλική τους προσέγγιση έκανε την εμπειρία μου πολύ ευχάριστη και ενθαρρυντική. Τα σεμινάρια σε αντίστοιχα πανεπιστήμια του εξωτερικού και τα υψηλόβαθμα στελέχη γνωστών εταιρειών που μας επισκέφθηκαν μας μετέφεραν με τον καλύτερο τρόπο τις γνώσεις, την εμπειρία και τον παλμό της αγοράς.

Σας ευχαριστώ πολύ για όλα.