Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Marianna Rallia, MSM4

Αμέσως μετά την αποφοίτησή μου από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSM το 2007 εντάχθηκα στο δυναμικό της Johnson & Johnson Consumer SA κατέχοντας τώρα τη θέση Customer & Shopper Marketing Leader για τις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Ο ρόλος του MSM στην πορεία της καριέρας μου υπήρξε καταλυτικός, όχι μόνο λόγω του γνωστικού περιεχομένου του προγράμματος αλλά κυρίως λόγω της εγγύτητας στην αγορά εργασίας με simulation games, ομαδικές εργασίες και εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό – τόσο διδάσκοντες όσο και συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.