Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Ζούμπα Μαρία, MSM 16

Το MSM είναι ένα ΠΜΣ, άμεσα συνδεδεμένο με τις ανάγκες της αγοράς.Το άρτια καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που συντελούν στη διάκριση των στελεχών σε διεθνές επίπεδο.