Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Κωνσταντίνος Κούρτης, MSM16

MSM Master degree programme was a very rewarding journey with a business-oriented curriculum, structured lectures engaged with an innovative approach and numerous networking opportunities, that provided me with the proper values in order to take a big step forward towards carving my own path.