Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Κώστας Φιλιππίδης, MSM 11

Αποφοιτώντας από το Τμήμα ΟΔΕ του ΟΠΑ, γνώριζα καλά την εξειδίκευση που χρειαζόμουν. Στο χώρο του αθλητισμού, όπου δραστηριοποιούμαι, η ανάγκη του να γνωρίζεις και να προλαβαίνεις τις αλλαγές, είναι πολύ μεγάλη. Η επιλογή του MSM ήταν η σωστή. Η υψηλή αντιλαμβανόμενη αξία και η ολοκληρωμένη προσέγγιση στο συνεχώς μεταβαλλόμενο τομέα των υπηρεσιών, είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του Προγράμματος που το κατατάσσει στην πρώτη δεκάδα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων της Δ. Ευρώπης. Σε αυτό συμβάλλουν καταλυτικά οι άνθρωποι που το πλαισιώνουν και ο άρτια συντονισμένος προγραμματισμός, ενώ πλέον κάθε απόφοιτος είναι κομμάτι ενός διευρυμένου δικτύου αποφοίτων σε πολλούς διαφορετικούς τομείς της αγοράς.