Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Ilias Kyriakopoulos, MSM3

Το MSM είναι ένα εξωστρεφές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που αφουγκράζεται τις ανάγκες της αγοράς και επανανπροσδιορίζεται με βάση αυτές. Ανεξάρτητα από το πεδίο που τελικά θα ακολουθήσεις, θα σου χαρίσει όλα τα απαραίτητα εφόδια για να ξεχωρίσεις στον τομέα που θα επιλέξεις.