Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Εβίτα Ψώνη, MSM 15

Ούσα ακόμα φοιτήτρια στο MSM πλήρους φοίτησης, ίδρυσα τη δική μου επιχείρηση παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, την οποία διατηρώ έως σήμερα. Το MSM προσφέρει ολιστική εκπαίδευση επί του management και -μεταξύ άλλων- απέκτησα σημαντικές γνώσεις επί της ολοκληρωμένης εταιρικής επικοινωνίας και του μάρκετινγκ που ολοκλήρωσαν το επαγγελματικό μου προφίλ και τις πρότερες σπουδές μου. Το MSM, μέσα από την ομαδοσυνεργατική και βιωματική προσέγγιση στη διδασκαλία του management, εμπνέει τους φοιτητές με τρόπο ώστε να ακολουθήσουν όποιο μονοπάτι καριέρας έχουν θέσει ως στόχο και να επιτύχουν.