Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Eleni Gymnopoulou, MSM8

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του MSM του ΟΠΑ δεν είναι το ολιστικό, business oriented Πρόγραμμα Σπουδών που παρέχει ή το άρτια καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό, αλλά οι μοναδικές ευκαιρίες για άμεση επαφή των φοιτητών με την αγορά και τους βασικούς stakeholders της.