Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Charis Stengos, MSM4

Στην επαγγελματική ανέλιξη του καθενός, υπάρχουν κάποιοι σταθμοί που συντελούν στην άναπτυξη των δεξιοτήτων, γνώσων αλλά και του δικτύου γνωριμιών. Διανύωντας το τρίτο μου έτος στην Microsoft με έδρα την Ρουμανία, είμαι εκτελεστικός διευθυντής πωλήσεων, καλύπτοντας την Κεντρική Ανατολική Ευρώπη (33 χώρες) πουλώντας cloud services στο κυβερνητικό τομέα (Κεντρικές Κυβερνήσεις, ΔΕΚΟ και μεγάλους δήμους).

Κάνοντας μια ανασκοπή της πορείας μου μέχρι σήμερα, μπορώ να ξεχωρίσω την διετή φοίτηση μου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών, ως το πιο σημαντικό σταθμό από άποψης Return on Investment (ROI). Οι καθηγητές, το πρόγραμμα σπουδών, η συνεργασία μέσω απαιτητικών ομαδικών εργασιών με άτομα από διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο συνετέλεσαν σημαντικά στο να εξελίξω το τρόπο που σκέφτομαι, εργάζομαι και συνεργάζομαι. Σε ότι αφορά το ROI της συγκεκριμένης επένδυσης είναι ξεκάθαρα η καλύτερη επένδυση που έχω κάνει μιας και πριν αποφοιτήσω είχα προσφορά εργασίας από μεγάλη έταιρεία real estate στην Ρουμανία.

Tέλος,  έχοντας αποφοιτήσει και από top MBA της Ευρώπης (ESADE MBA), μπορώ να δηλώσω ότι το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών δεν υστερεί σε τίποτα από άποψης καθηγητών και προγράμματος σπουδών.