Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Alexandros Veros, MSM13

“The MSM master degree programme is the clear choice for students interested in joining a management consulting firm. The diverse student body that fosters the cross-pollination of ideas, the strategic partnership with SESMA and the legendary study tours are only a few aspects that set MSM apart from other master degrees.”