Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Νόπη Ρωμανίδου, MSM 6

Έπειτα από μακροχρόνια έρευνα, επέλεξα το MSM για να συνεχίσω τις σπουδές μου. Η επιλογή μου ήταν καθοριστικής σημασίας καθώς μου προσέφερε γνώσεις και εμπειρία για επιτυχημένη πορεία στον επιχειρηματικό στίβο.