Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Νίκη Ζαφείρη, MSM 6

Η επιλογή του MSM συνέβαλε καθοριστικά στο να πετύχω τους στόχους μου και να διαγράψω την επαγγελματική πορεία που πάντα επιθυμούσα.