Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Νάγου Άννα, MSM 18

Αποφοιτώντας από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών το 2021 από το τμήμα πλήρους φοίτησης επιβεβαιώθηκαν αμέσως έμπρακτα όλες οι προσδοκίες και τα όνειρά μου από τα εφόδια που μου είχε προσφέρει το Πρόγραμμα, και η εξειδίκευσή στο αντικείμενο της Εμπειρίας Πελάτη, δίνοντάς μου ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που μας καλλιέργησαν οι αξιότιμοι ακαδημαϊκοί καθηγητές μας αποδείχθηκαν ιδιαίτερα πολύτιμες στην επαγγελματική μου εξέλιξη. Το Πρόγραμμα παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη τόσο της κριτικής ικανότητας των φοιτητών και αποφοίτων του, όσο και στην αναλυτική, συνθετική και στρατηγική σκέψη κατά την ανάληψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων. Η επίσκεψη σε κορυφαία Πανεπιστήμια του κόσμου δίνει την ευκαιρία να βιώσουμε την εμπειρία ενός διεθνούς εκπαιδευτικού περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια των ιδιαίτερα καλά οργανωμένων study tours. Δεν θα ξεχάσω όμως ποτέ και την περίοδο εκπόνησης της Διπλωματικής μου Εργασίας με τον αγαπημένο μου καθηγητή και Διευθυντή του Προγράμματος κ. Γ. Σιώμκο , για όλα όσα μου έμαθε, για τις ευκαιρίες και τα εφόδια που μου προσέφερε, αλλά και για την ουσιαστική στήριξή του κατά την περίοδο αυτή. Αδιαμφισβήτητα ο χρόνος φοίτησής μου στο Πρόγραμμα αποτελεί ένα από τα πιο ευχάριστα και αξιομνημόνευτα «ταξίδια» της ζωής μου.