Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Συνεργασίες


Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών συνεργάζεται με τον Σύνδεσμο Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος, που ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον επαγγελματικό συλλογικό φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα με 48 εταιρείες μέλη.
O ΣΕΣΜΑ είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Συμβούλων Μάνατζμεντ (FEACO) που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Αγορά των συμβουλευτικών υπηρεσιών, συμμετέχοντας στην πενταμελή Εκτελεστική της Επιτροπή.

Κύριος στόχος του ΣΕΣΜΑ είναι η ανάπτυξη και διεύρυνση της Συμβουλευτικής Αγοράς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο.

Ο ΣΕΣΜΑ και τα μέλη του υλοποιούν σειρά δράσεων με στόχο την απασχόληση νέων επιστημόνων, όπως υποστήριξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο ΟΠΑ σε θέματα Management Consulting, διενέργεια εξειδικευμένων σεμιναρίων, συμμετοχή σε ημέρες καριέρας, εκπόνηση ειδικών εμπειρογνωμοσυνών, πιστοποίηση φυσικών προσώπων συμβούλων επιχειρήσεων, κ.ά.