Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Βρεχόπουλος Αδάμ

Καθηγητής Ψηφιακών Μέσων & Προσωποποιημένων Υπηρεσιών, Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

Περισσότερα