Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Δρ. Σταύρος Καπερώνης

Μέλος ΕΔΙΠ, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Περισσότερα