Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Δρ. Σταύρος Καπερώνης

Επίκουρος Καθηγητής – Πάντειο Πανεπιστήμιο | UX/CX designer expert

Περισσότερα