Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Σταυριανέα Αικατερίνη

Επίκουρη Καθηγήτρια Διαφημιστικής Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων, Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ, ΕΚΠΑ
Περισσότερα