Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Μπαμπαλός Βασίλειος

Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Περισσότερα