Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Μάρκος Τσόγκας

Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Μάρκετινγκ, Τμήμα ΟΔΕ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Περισσότερα