Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Χυτήρης Λεωνίδας

Καθηγητής Μάνατζμεντ, Τμήμα ΟΔΕ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Περισσότερα