Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Αργουσλίδης Παρασκευάς

Καθηγητής  Μάρκετινγκ, Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας (Μ&Ε) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

Περισσότερα