Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Πηνελόπη Αθανασοπούλου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μάρκετινγκ Υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού.

Περισσότερα