Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών

Στιγμιότυπα από την 10η Τελετή Απονομής Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών με την Επιστημονική Υποστήριξη του MSM.

 

10η Τελετή Απονομής Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών με την Επιστημονική Υποστήριξη του MSM

10η Τελετή Απονομής Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών με την Επιστημονική Υποστήριξη του MSM

10η Τελετή Απονομής Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών με την Επιστημονική Υποστήριξη του MSM