Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

The MSM 5* ORIENTATION EXPERIENCE [7]

The MSM 5* ORIENTATION EXPERIENCE
[7] MSM SPIRITUAL EXPERIENCE!!!
A major spiritual uplift for all of us at the Holy Monastery Panagia Prousiotissa (Ι.Μ. ΠαναγίαςΠρουσιώτισσας).